Urus Cukai

Welcome to our NBSHEET Service!

Welcome to our NBSHEET Service!

Servis

PERKHIDMATAN KAMI

Kami menawarkan perkhidmatan dengan asas yang kukuh dalam simpan kira bagi menghasilkan laporan perakaunan seperti Penyata Untung Rugi supaya Laporan Penyata Cukai serta pengauditan dapat dijalankan dengan sempurna. Untuk melengkapi perkhidmatan ini, kami juga menyediakan khidmat nasihat berkaitan dengan pentadbiran dan kewangan Syarikat. Kami akan memastikan segala maklumat adalah RAHSIA dan SULIT.

PERCUKAIAN

Fokus utama kami menyediakan Pengiraan Cukai mengikut jenis perniagaan pelanggan secara tahunan. Setiap pelanggan yang mengambil servis kami secara tidak langsung akan diberikan konsultasi percukaian secara percuma sepanjang tahun.

SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN

Fokus kepada memberikan perkhidmatan perakaunan dan simpan kira-kira untuk semua syarikat tidak kira jenis dan saiz perniagaan. Perkhidmatan adalah secara bulanan, suku tahun dan juga tahunan.

PAYROLL

Fokus kepada memberikan perkhidmatan menyediakan EA Tahunan dan servis HR Bulanan (Slip Gaji, EPF, SOCSO, SIP) untuk semua syarikat tidak kira jenis dan saiz perniagaan. Perkhidmatan adalah secara bulanan dan juga tahunan.

TAKLIMAT PERCUKAIAN

Selain khidmat nasihat secara tertutup kepada Pelanggan, Kami juga menyediakan khidmat nasihat dan berkongsi mengenai aspek percukaian secara umum melalui taklimat dan kursus.

Kami akan memberikan template NBSHEET secara percuma kepada setiap pelanggan kami. Kami akan membuat pengubahsuaian sedikit ke atas template mengikut kesesuaian perniagaan pelanggan.

Antara template yang diberikan termasuklah Handbook Employee, Surat dan Kontrak Perjanjian Rakan Kongsi dan Pekerja, Cashflow, Budget Startup, Baucer Bayaran, Invois, PO, DO/ SO, dan juga Monthly Claim.

Jika terdapat pertanyaan, boleh hubungi kami secara terus seperti di bawah :