PERKHIDMATAN KAMI

SIMPAN KIRA / PERAKAUNAN

Fokus kepada memberikan perkhidmatan perakaunan dan simpan kira-kira untuk semua syarikat tidak kira jenis dan saiz perniagaan. Perkhidmatan adalah secara bulanan, suku tahun dan juga tahunan.

PAYROLL / SUMBER MANUSIA

Fokus kepada memberikan perkhidmatan menyediakan EA Tahunan dan servis HR Bulanan (Slip Gaji, EPF, SOCSO, SIP) untuk semua syarikat tidak kira jenis dan saiz perniagaan. Perkhidmatan adalah secara bulanan dan juga tahunan.

PERCUKAIAN

Fokus utama kami menyediakan Pengiraan Cukai mengikut jenis perniagaan pelanggan secara tahunan. Setiap pelanggan yang mengambil servis kami secara tidak langsung akan diberikan konsultasi percukaian secara percuma sepanjang tahun.

Kami akan memberikan template NBSHEET secara percuma kepada setiap pelanggan kami. Kami akan membuat pengubahsuaian sedikit ke atas template mengikut kesesuaian perniagaan pelanggan.

Antara template yang diberikan termasuklah Handbook Employee, Surat dan Kontrak Perjanjian Rakan Kongsi dan Pekerja, Cashflow, Budget Startup, Baucer Bayaran, Invois, PO, DO/ SO, dan juga Monthly Claim.