Urus Cukai

Welcome to our NBSHEET Service!

Welcome to our NBSHEET Service!

PAYROLL

PAYROLL / SUMBER MANUSIA

Sumber Manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Manakala Pengurusan Sumber Manusia merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat organisasi.

Pengurusan sumber manusia merujuk kepada amalan, dasar dan sistem yang mempengaruhi tingkahlaku, sikap dan prestasi pekerja. Antara amalan-amalan pengurusan sumber manusia termasuk menentukan keperluan sumber manusia (perancangan sumber manusia), menarik pekerja yang berkelayakan (perekrutan), memilih pekerja (pemilihan), mengajar pekerja bagaimana untuk melaksanakan kerja dan menyediakan mereka untuk masa depan (latihan dan pengembangan), memberi ganjaran kepada pekerja (pampasan), menilai prestasi pekerja (penilaian prestasi), dan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni (perhubungan pekerja).

Bagi melancarkan proses tersebut, PAYROLL digunakan sebagai asas untuk merekod maklumat-maklumat perkerja tersebut seperti merekod jumlah cuti, gaji pokok, elaun dan kemudahan yang diberikan.

KENAPA PERLU BUAT PAYROLL DAN URUS SUMBER MANUSIA

Dokumen wajib yang akan diminta oleh KWSP, PERKESO dan LHDNM sekiranya perniagaan anda diaudit. Tanpa dokumen ini, segala tuntutan perbelanjaan pekerja tidak diterima

Menjadi tanggungjawab anda sebagai Majikan untuk menjaga kebajikan perkeja dan juga sebagai sokongan sekiranya anda diaudit oleh agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan seperti PERKESO dan KWSP

Dengan menyediakan maklumat ini, anda dapat menyemak dan mengenalpasti pekerja yang berkelayakan untuk perniagaan anda. Ia juga boleh dijadikan asas untuk mengambil pekerja yang berkelayakan

Dengan maklumat yang dimiliki, anda boleh menguruskan secara efisyen dan efektif proses pengekalan pekerja, penempatan pekerja dengan tugas yang sesuai dan juga pemberhentian pekerja

Dengan maklumat yang disediakan sama ada secara bulanan mahu pun tahunan, anda boleh membuat perancangan bajet yang diperlukan untuk mengambil dan menguruskan perkerja

Kesan yang paling utama adalah anda dapat membentuk sekumpulan kerja yang tepat untuk perniagaan anda. Pengambilan dan penempatan pekerja yang betul dengan tugasan yang betul dapat membantu anda meningkatkanproduktiviti perniagaan anda yang seterusnya dapat melancarkan perniagaan anda 

PILIHAN PAKEJ YANG DITAWARKAN

BULANAN

RM250

/bulan

Kemaskini Rekod Bulanan Pekerja

Caruman KWSP, PERKESO, SIP

Bayaran PCB / CP 500

Penyediaan Handbook Employee

Penyata Gaji Bulanan / CP 58

*Tahunan - EA, Borang E

TAHUNAN

rm500

/setahun

Penyata Penggajian (EA)

Kemaskini Rekod Tahunan Pekerja

Pemfailan Cukai - Borang E

PAKEJ TERMASUKLAH

Kos pengangkutan bagi mengambil dan menghantar dokumen. tetapi terhad hanya untuk sekitar Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, Nilai dan Seremban

Segala dokumen akan disediakan dalam bentuk softcopy (CD) dan juga hardcopy (Arch File) untuk simpanan pelanggan. Pihak kami juga akan menyimpan salinan selama 7 tahun

Selama setahun, pihak kami akan memberikan konsultasi dan khidmat nasihat secara percuma kepada pelanggan mengenai topik-topik kewangan yang diperlukan oleh pelanggan