Urus Cukai

Welcome to our NBSHEET Service!

Welcome to our NBSHEET Service!

Konsultan Utama Kami

BEKAS PEGAWAI AUDIT LHDNM CAW DUTA KUALA LUMPUR

NORLIYANI BINTI BUKHARI (BEcon) yang merupakan graduan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah memulakan kariernya sebagai Pegawai Kerajaan pada tahun 2009 di Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan seterusnya berkhidmat sebagai Pegawai Audit di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Duta (LHDNM) dari tahun 2014 hingga 2016. Ketika berkhidmat sebagai Pegawai di MOF dan LHDNM, pelbagai sumbangan idea dan tenaga yang telah beliau berikan dalam memperkemaskan Sistem Pentadbiran Kerajaan dan mengkaji ketirisan Cukai bagi mendapatkan hasil kepada Kerajaan.

  • Taksforce Selebriti LHDNM
  • Taskforce Dr Locum LHDNM
  • Pembangunan Sistem OBB di MOF
  • Pegawai Rekod MOF oleh Arkib Negara Malaysia
  • Pegawai Aset Dan Stor di MOF
Perkhidmatan Kami

PERKHIDMATANUTAMA TERBAIK CEKAP

Lab System Industries PLT menawarkan perkhidmatan utama dalam urusan berkaitan Cukai Pendapatan iaitu Pemfailan BNCP dan Khidmat Nasihat Percukaian. Walau bagaimanapun, terdapat perkhidmatan lain yang berkait secara langsung dalam penyediaan dan pemfailan Cukai Pendapatan turut disediakan. Kesemua perkhidmatan ini akan menggunapakai template yang dibangunkan sendiri oleh Konsultan Kami, NBSHEET.

PERCUKAIAN
Mengira Cukai serta menyediakan Dokumen bagi pemfailan BNCP kepada LHDNM termasuk menyemak rekod status Pembayar Cukai dari semasa ke semasa
SIMPAN KIRA / AKAUN
Menfailkan dokumen kewangan anda secara teratur serta menyediakan Laporan Lengkap Penyata Kewangan
PAYROLL
Menyediakan Dokumen berkaitan Slip Gaji serta EA bagi memudahkan pemfailan Borang E kepada LHDNM
TAKLIMAT PERCUKAIAN
Membantu mendapatkan maklumat yang tepat dan telus mengenai Cukai serta Proses Kerja Audit di LHDNM
Kenapa Memilih Kami

JAMINANKAMI KAMI KAMI

Setiap perkhidmatan yang disediakan oleh kami akan dilengkapi dengan pengurusan dokumen yang teratur dan lengkap. PENGURUSAN DOKUMEN ini sangat penting bagi memastikan perniagaan/ syarikat yang dijalankan oleh anda tidak mempunyai masalah apabila diaudit oleh Agensi Kerajaan. Lebih-lebih lagi, pengauditan Cukai oleh LHDNM yang sangat berkait rapat dengan pengurusan dokumen. Dokumen yang tidak lengkap dan tidak tepat akan membuatkan perniagaan/ syarikat anda dikenakan denda yang sangat tinggi oleh LHDNM.

PENYUSUNAN DOKUMEN
Kami akan menyusun dokumen perniagaan/ syarikat anda mengikut kaedah pengauditan LHDNM dan SSM. Kami menggunakan template pentadbiran, Sumber manusia, perakaunan dan percukaian yang dibangunkan sendiri oleh Konsultan kami. Kami tidak bergantung kepada sistem perakaunan dalam menyediakan laporan kewangan tahunan.
PERLINDUNGAN DATA
Kami berpegang kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA). Oleh itu, maklumat data pelanggan dan perniagaan akan disimpan dan dirahsiakan oleh kami. Pihak kami tidak akan mendedahkan maklumat perniagaan dan percukaian pelanggan kepada agensi dan individu yang tidak berkenaan.
SIMPANAN DOKUMEN
Kami akan menyimpan salinan dokumen pelanggan yang telah disahkan sekurang-kurangnya 7 tahun dan pelanggan boleh mendapatkan salinan pada bila-bila masa. Kami juga bebesar hati sekiranya dapat memudahkan kerja pelanggan dengan membantu mengemukakan salinan dokumen bagi pihak pelanggan kepada pihak ke tiga seperti institusi pembiayaan perniagaan.
SOKONGAN AUDIT
Kami akan sentiasa membantu dan memberi bimbingan kepada pelanggan sekiranya pelanggan menerima surat-surat dari LHDNM atau SSM tanpa sebarang caj tambahan. Kami akan sentiasa memberikan bantuan konsultasi sama ada berkaitan percukaian mahupun tanggungjawab majikan kepada pelanggan kami tanpa sebarang kos tersembunyi.