NBSHEET

Apa itu NBSHEET™?

NBSHEET™ adalah satu template asas yang dibangunkan khusus untuk kegunaan para usahawan dan peniaga yang tidak mempunyai asas dalam kewangan dan perakaunan.

Sebagai Usahawan dan Pemilik Perniagaan, anda semestinya mempunyai pengetahuan yang asas dalam kewangan.